Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσει το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), προκειμένου να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες να δηλώσουν τις πραγματικές επιφάνειες των ακινήτων τους.

Αφορμή ήταν οι έντονες διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται πλέον με αναδρομικά τέλη της τελευταίας 11ετίας καθώς επίσης και με τα αντίστοιχα πρόστιμα. Οι ιδιοκτήτες επικαλούνται προβλήματα που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επαναλειτουργίας της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα, για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ο ιδιοκτήτης δεν απαλλάσσεται από δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού από την ημέρα διακοπής του ρεύματος, αλλά από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στην υπηρεσία εσόδων. Επιπλέον, στα αδήλωτα εμβαδά λόγω ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 60% επί της αρχικής οφειλής, 100% για εκπρόθεσμη δήλωση, ενώ για την επιβολή ΤΑΠ το πρόστιμο είναι 200%.

Συνολικά, έχουν υποβληθεί 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις και αποκαλύφθηκαν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Ο έλεγχος αυτών των δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει ώστε να καταλογιστούν στους πολίτες τα αντίστοιχα πρόσθετα δημοτικά τέλη, τα οποία υπολογίζεται πως υπερβαίνουν συνολικά τα 150 εκατ. ευρώ.