Κατασκευή

Κατά τη διάρκεια της όποιας κατασκευής, όπου εκ των πραγμάτων υπάρχουν χρονικοί και οικονομικοί περιορισμοί απαιτείται η παρουσία εξειδικευμένων ανθρώπων ώστε να εξασφαλίζονται οικονομικά οφέλη και η ποιοτική εκτέλεση των εργασιών. Το γραφείο μας σας υποστηρίζει σε όλη τη φάση της κατασκευής μέχρι και την παράδοση του έργου με εξειδικευμένα συνεργεία, συμβουλευτικές τεχνικές υπηρεσίες και επίβλεψη της όλης κατασκευής ώστε να παραδώσουμε το έργο με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους – οφέλους.

Ανακαίνιση

Η ανακαίνιση του ακινήτου σας αποτελεί επένδυση. Σε κάθε επένδυση πρέπει να αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και τις προοπτικές. Έτσι και μία ανακαίνιση οφείλει μετατρέπει τους περιορισμούς της υφιστάμενης κατασκευής σε ευκαιρίες για ορθότερη αξιοποίηση τους. Με αυτό ως βασική αρχή και μια άρτια εφαρμογή τεχνικών λύσεων αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση του ακινήτου σας με στόχο ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και την υπεραξία της ιδιοκτησίας σας.

•Ανακαίνιση διαμερισμάτων
•Ανακαίνιση καταστημάτων

Μεταλλικές κατασκευές

Η επιλογή του χάλυβα ως φέρουσα δομή των κατασκευών συγκεντρώνει πληθώρα πλεονεκτημάτων τόσο από άποψη οικονομίας χρόνου και κόστους όσο και από άποψη ασφάλειας και ποιότητας κατασκευής. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, όπως στα βιομηχανικά κτίρια, η μεταλλική κατασκευή είναι σχεδόν επιβεβλημένη.
Το γραφείο μας, με την υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού μεταλλικών κατασκευών αναλαμβάνει είτε τμηματικά ( διαστασιολόγηση, σχέδια ανέγερσης – μοντάζ) είτε εξ ολοκλήρου την αδειοδότηση τους από το σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού έργου.